Skip to content
Businessman holding tablet and management group of people in his hand. Virtual icon of social network. Business technology concept.
shutterstock_1094388263_L
Omni channel technology of online retail business. Multichannel marketing on social media network platform offer service of internet payment channel, online retail shopping and omni digital app.

A I SYSTEM

          บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านสารสนเทศอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบงานและบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และการบริการที่ดีที่สุดภายในขอบเขตของงบประมาณและเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละโครงการ

          กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานของเราตั้งแต่เริ่มต้น คือความท้าทายในการค้นหา Solution ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของความคาดหวังของลูกค้า ทีมงานของเราเน้นการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ครอบคลุม และตอบสนองการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

Solution
Integration

ทีมที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์ มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจให้คำปรึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจและร่วมพัฒนาโซลูชั่นให้สอดคล้องกับกระบวนการด้านธุรกิจ เพื่อลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด

Product and Solution

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทางเราพัฒนาและนำเสนอนั้น เน้นในการนำไปใช้งานได้จริงภายในองค์กร และตรงกับ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างพัฒนาการที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา

The Best
Our Services

เราไม่ได้เป็นแค่เพียงที่ปรึกษา
แต่เราเน้นในการเป็นคู่ค้าด้าน IT ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและสอดรับกับการเติบโตขององค์กรลูกค้าอย่างแท้จริง

Enterprise Solution​​

Video Playlist
1/8 videos
1
MOAI-CRM System
MOAI-CRM System
2
MOAI-CRM Process
MOAI-CRM Process
3
Sales Insights | MOAI-CRM
Sales Insights | MOAI-CRM
4
Service Insights | MOAI-CRM
Service Insights | MOAI-CRM
5
ทำไมคุณถึงต้องใช้ Sales Insights
ทำไมคุณถึงต้องใช้ Sales Insights
6
ทำไมคุณถึงต้องใช้ Service Insights
ทำไมคุณถึงต้องใช้ Service Insights
7
5 เคล็ดลับที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้อง WFH
5 เคล็ดลับที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้อง WFH
8
เเนะนำเข้าใช้งาน Zoom Cloud Meeting
เเนะนำเข้าใช้งาน Zoom Cloud Meeting

A I System : HALLS of FAME

AW_PIAs TH
2014
THAILAND ICT AWARD
PIAS SYSTEM
AW_PIAs AS
2014
ASEAN ICT AWARD
PIAS SYSTEM
AW_RETAIL TH
2014
THAILAND ICT AWARD
RETAIL LIVE NOW
AW_ISO
2016
ISO/IEC 29110
en_USEnglish
thThai en_USEnglish